Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Pilot ett plan genom ett helt realistiskt scenario tack vare de tre dimensionerna. Du måste gå igenom olika ringar längs flygningen. Om du inte går igenom en kommer nästa inte att visas och tiden kommer att vara uttömd innan du överträffar uppdraget.