Lastning...

Beskrivning

Beräknar vinkel och kraft som krävs för att nå fiendens soldater och förstöra deras byggnader.