Lastning...

Beskrivning

Kasta bomber med kanonen pekar på byggnader av fienden, förstöra allt du kan och eliminera alla soldater.