Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Fram till nu var du tvungen att atusar och försköna ensam Bratz. Men nu behöver göra ett par och göra både inte riktigt match. Med sina modeller och sinsemellan.