Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

En gång om året Bratz Sasha blir en fen vacker, den som alla män i domstolen inte sluta ställa önskningar.