Lastning...

Beskrivning

Kör en lastbil som transporterar last noga med att inte förlora på vägen. Ju mindre tid kvällar och lådor anländer till destinationen, desto fler poäng får du.