Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Flickan katt är lycklig, men det skulle vara ännu mer om du sätter lite färg till sin miljö, djur och, som i förbigående själv.