Choppa Poppa

Lastning...

Beskrivning

Flyga helikoptern med hjälp av musen, är ditt mål att samla alla ballonger och återgå till plattformen. Men maedida att framstegen på skärmarna kommer att ha fler hinder och svårigheter.