Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Fungerar som en frisör tvätt hundar, secándoles och klippa håret så att de är rena och vackra.