Lastning...

Beskrivning

Terriermon är en Digimon med två anmärkningsvärda kvaliteter. Den första, hans godhet. Den andra, hans tålamod. Beviset att du kan sätta de mest löjliga och olämpliga kläder, och han kommer att uthärda stoiskt. Kanske han rodnar lite, men lite annat.