Lastning...

Beskrivning

Slåss med ett slags mekaniserad hammare för att förstöra fiender som visas, få pengar för att köpa nya färdigheter för ditt vapen.