Lastning...

Beskrivning

Bob är en webbläsare i en pyramid i Egypten men har vuxit en fälla lava och måste hoppa från plattform till plattform för att fly.