Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Anslut fem chips av färg (vit) innan du får på datorn och som ett resultat du vinner. Du kan göra horisontella, vertikala och även diagonala linjer, ägna stor uppmärksamhet åt varje rörelse.