Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Ingredienserna i hamburgare har gjort uppror och måste kämpa för dem att komma tillbaka till matlagning.