Lastning...

Beskrivning

Styr rörelsen hos en mekanisk råtta att ändra riktning på rören för att få ost och gå till utgången.