Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Bonden, biskopen, råka, hästen, drottningen, men framför allt kungen. Alla ler lycklig och nöjd, eftersom schack är en frisk och trevlig sport.