Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Domino är ett spel på 2 till 4 personer eller i par. Målet med spelet är att placera alla dina marker före motståndarna och lägga till det högsta antalet poäng.