Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Denna hexagonala siffra sitter på en hög med färgade block. Du måste eliminera dem en efter en, eller i grupper, men undviker att den hexagonala figuren faller. Sätt all din uppmärksamhet och förmåga att uppnå det.