3D sudoku

Lastning...

Beskrivning

Syftet med spelet är att fylla hela panelen placerar alla nummer 1-9 utan att upprepa både rader, kolumner och 3x3 skuggade områden. Till en början kan det verka komplicerat men det är inte så.