4 Wheel Madness 3

Lastning...
Välj mellan två kraftfulla lastbilar att övervinna hinder resa. Du måste klättra bilar, stenar, sanddyner ... och allt utan att förlora balansen av fordonet.