Alien Roll

Lastning...
Flytta utlänningar i varje skärm till den gröna zonen genom att ta bort block som krävs. Gör det i rätt ordning för att få det.