Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Njuta av massor av skärmar av den nya versionen av Pang livstid. Få nya vapen, extra tid och liv genom att samla bonus. Ju mindre tid emplees högre poäng.