Angelico 2

Lastning...

Beskrivning

Cupid lyckas kasta pilar och bildar par, men inte värt antingen måste vara tecken med liknande egenskaper. Du bör också vara noga med att inte röra vid dem och hinder.