Ballista

Lastning...

Beskrivning

Lanseringar med armborstpilar för att få explodera antalet ballonger av varje färg du har angett på varje skärm.