beekus

Lastning...

Beskrivning

Bekku hjälper till att likvidera alla insekter och maskar. Med "A" du hoppa och med "S" skjuta.