Bombitas

Lastning...

Beskrivning

För att tjäna poäng har en unik pump och försöka orsaka en explosion kedja nå så många av de 50 bollar.