Canoe

Lastning...

Beskrivning

Hantera din kanot mot strömmen, först praktiseras i testområdet genom att trycka på knapparna indikerar att sedan göra väl i konkurrensen.