Canoe

Lastning...
Hantera din kanot mot strömmen, först praktiseras i testområdet genom att trycka på knapparna indikerar att sedan göra väl i konkurrensen.