City Shootout

Lastning...
Du är en professionell prickskytt och du måste skjuta fiende soldater som visas i fönstren, i lastbilar eller helikoptrar.