Dig Out

Lastning...

Beskrivning

Du måste ta bort snö från ingångarna av grannarna. Använd "S" för att fånga snö och "D" du lämnar åt sidan, för energiutvinning ta en solig.