dottie

Lastning...

Beskrivning

Lugna nerverna, griper musen och styr den svarta bollen i hålet och samtidigt undvika alla hinder. Varje skärm som du passerar har en kod som kan komma in när du återvänder för att spela.