electro man

Lastning...

Beskrivning

Tålmodigt och noggrant genom Electroman fram till slutet av kretsen utan att träffa väggarna och undvika hinder. Att guida dig bara att använda musen och om du misslyckas med att försöka igen trycker på "Start".