Garfield PingPong

Lastning...

Beskrivning

Tre svårighetsgrader att spela Ping Pong mot datorn. Vinster tidigare uppnåtts 11 poäng, för att flytta paddeln behöver bara använda musen.