Gomutobi

Lastning...

Beskrivning

Gör den här killen en expert spelare av gummi och lämnar sina klasskamrater med öppen mun. Klicka på pilarna indikerar att du, när du är klar nivåerna ökar svårigheten.