Helmet Bombers

Lastning...

Beskrivning

Kasta bomber med kanonen för att uppnå ge alla soldater i varje skärm. Notera vinkeln för stigningen att slå.