Helmet Bombers

Lastning...
Kasta bomber med kanonen för att uppnå ge alla soldater i varje skärm. Notera vinkeln för stigningen att slå.