Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Serveringssjukhuspatienter tar varje patient till rätt läkare. Det finns två våningar så du måste använda hissen.