Hospital Frenzy

Lastning...
Serveringssjukhuspatienter tar varje patient till rätt läkare. Det finns två våningar så du måste använda hissen.