Internet Mahjong

Lastning...

Beskrivning

Mahjong anpassar sig till föränderliga tider. Detta sker genom att ändra de klassiska gamla symboler i sina egna marker för Internet logotyper. Resten är densamma. Match och vinna.