jeu kakuro

Lastning...

Beskrivning

Du måste fylla i de gula marker med ovanstående siffror, som är de två siffrorna ovan motsvarar summan av alla nummer horisontellt och vertikalt under summan.