Machine Carnage

Lastning...
Du är en soldat på ett mycket speciellt uppdrag, du måste komma in i en okontrollerad fabrik, skjuta på robotarna som vill stoppa dig, gå på rörliga gångar och, viktigast av allt, samla alla guldmynt du kan och det är perfekt förberedt för det.