Malichite

Lastning...

Beskrivning

Malichite förvaltar en varelse av de mest anbud i denna stora plattform. Med markörerna du flyttar, hoppa över föremål eller fiender med "pil upp" och att göra större hopp först trycka på markören nedåt och sedan upp.