Medieval Gunpowder

Lastning...
Kör en medeltida kanon att förstöra fiendens torn upp lämnar du frågar på varje skärm. Beräkna kraft och vinkel på skottet för att uppnå det.