mindfields 2204

Lastning...

Beskrivning

Placera pilar så att din tank följa en väg som inte upptäcks av fienden. När du har placerat pressen "Starta motorn" för att se om du komma till flaggan.