Moana : Kakamora Kaos

Lastning...

Beskrivning

Den stamhövdingen har kallat sina krigare. De måste springa och hoppa längs Kakamora båt att nå det genom att slå fällor och samla stjärnor som kommer att ge dem mer tid med dig att nå ditt mål.