Molecula

Lastning...

Beskrivning

Blanda olika molekyler i provet för att få formeln för varje skärm. Dra objekten och placera dem på rätt plats för att detta ska ske.