Palisade Guardian

Lastning...

Beskrivning

Försvara dig mot angrepp av tyska soldater och döda dem innan de förstör ditt inlägg. När du kommer i spelet kan du köpa bättre vapen.