santa rooftop

Lastning...

Beskrivning

Hjälp jultomten samla alla gåvor och återgå till den öppna spisen i minst antal drag du kan. Att hoppa klicka på Santa och styr pilen, desto längre pilen mer makt.