Star Wars The Clone Wars Live Fire

Lastning...
Du är en soldat i Star Wars universum fastnat på slagfältet och med ett uppdrag att hitta datapaket. Du kommer att möta de onda robotarna.