Steel Force

Lastning...

Beskrivning

Försvara basen från angrepp av pirater intergalaktiska förstöra alla. Skjut dörren för att flytta till nya områden och samla ammunition för att fortsätta kampen.