Steer it Clear

Lastning...
Gör kapten på ett kryssningsfartyg komma ur porten utan att träffa några hinder och sedan navigera försiktigt i farliga hav för att nå ditt mål.