Xevoz

Lastning...

Beskrivning

Två plattform spel i ett, med varje tecken kommer att spela en annorlunda äventyr. Använd pilarna för att "utrymme" attackera och "C" byta vapen.