Tågspel

Tågspel

Det är väldigt nyfiken den intensiva fascinationen som tåg vaknar hos många människor. Är det deras maskiner? Deras livslängd? Det faktum att de är ett återkommande element i mänsklighetens historia? Vi vet inte. Och även om tågen har utvecklat det som inte är skrivet, fortsätter lokomotivet att uppta podiet som en favorit. Men vad skulle vara av dessa fantastiska och snabba maskiner skapade av mannen utan hur man glider och som sår en bra del av den markbundna kartan längs många kilometer? Vad mer, vad skulle järnvägsfläktarna vara utan tågspel med vilka man kunde ta ut sina fantasier? Tåg gamla, moderna, färgglada, realistiska, antropomorfa, löpande eller glada ... och vägar, många sätt att flytta trots möjliga begränsningar, faror, olyckor, hinder, infernala backar och många andra spännande utmaningar. Alltid, eller nästan alltid, med den karakteristiska "chu-chu", fläkten, röken från eldstaden och den sympatiska och godmodiga maskinisten som det perfekta ackompanjemanget för dessa härliga tåguppsättningar.